گزارش ایران فردا درباره مجید جوهری نماینده مجلس کانادا

در این بخش : ادامه گزارش ایران فردا درباره آقای مجید جوهری نماینده مجلس کانادا و گزارشی از نقش صرافی های کانادا در پول شویی.
گفتگوی دکتر سیاوش اسدپور با آقای افشین جم

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment