کودکان و پرخاشگری (آزمایش عروسک بوبو)

آیا خشونتی که کودکان در اخبار، اینترنت، برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها و بازی‌های ویدئویی شاهد آن هستند، باعث بروز رفتار
پرخاشگرانه در آن‌ها می‌شود؟

این سوال بحث‌های داغی را پیرامون خود شکل داده است و در دهه ۱۹۶۰ نیز توجهات
زیادی را به خود جلب کرد تا بدان جا که یک روانشناس آزمایشی را تحت عنوان آزمایش عروسک بوبو طراحی کرد تا بداند کودکان طی مشاهده چه مقدر رفتار پرخاشگرانه را می‌آموزند.

دانشمندان از این آزمایش، به این نتیجه رسید که کودکان رفتار را با تماشای افراد اطراف خود می آموزند. این به عنوان نظریه یادگیری اجتماعی شناخته می شود.

کودکان همیشه از گفتار و اعمال بزرگسالان اطراف خود تقلید می کنند.

آزمایش عروسک بوبو
این آزمایش شامل قرار دادن کودکان در معرض دو مدل انسانی متفاوت است: مدل بزرگسال پرخاشگر و غیر پرخاشگر.
پس از مشاهده رفتار بزرگسال، کودک در اتاقی بدون مدل قرار داده شد و بروز تقلید رفتار مشاهده شده در او تحت نظر
گرفته شد.

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing