چگونه در زندگی اولویت ها را مشخص کنیم؟

اولویت بندی در زندگی می تواند کارهای ما را جهت دهی کند و زمانمان را مدیریت کند.

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

100 %

User Score

3 ratings
Rate This

Sharing