چگونه انسان موفقی شویم؟

راه های #موفقیت چیست؟

مزدک پورجعفر
روان درمانگر و استاد کالج

#تلویزیون_ایرانیان_کانادا #تلویزیون_ایرانیان_تورنتو #کانادا #مهاجرت #زندگی #روانشناسی

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing