چرا و چگونه اسرائیل تا ماه نوامبر به تاسیسات جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد؟

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing