پیلاتِس – نرمش های مفید برای تندرستی و آرامش ذهن

پیلاتِس با فرح از تلویزیون ایرانیان کانادا #پیلاتِس نوعی سیستم آمادگی #جسمانی است که در اوایل قرن بیستم توسط یوزف پیلاتس ابداع شد و در آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفت. پیلاتس به مجموعه‌ای از #تمرینات #ورزشی #تخصصی اطلاق می‌شود که بر بدن و #ذهن فرد تأثیر گذاشته و ضمن بالا بردن #قدرت و #استقامت تمام اعضای بدن، عمقی‌ترین #عضلات #بدن را مورد هدف قرار می‌دهد. این سری برنامه ها را از تلویزیون ایرانیان کانادا آی تی سی تماشا کنید.

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing