پیش بینی های سال 2022 آیا فروپاشی جمهوری اسلامی را شاهد خواهیم بود؟

برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم : کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمانان گرامی این برنامه
دکتر الهیار کنگرلو فیزیکدان و پژوهشگر علوم اعصاب
دکتر عطا هودشتیان : تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه
رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing