پیام به نیروهای نظامی سرکوبگر و سران و رهبران اپوزیسیون

گفتگو ا. افشین جم با فريبرز کرمی زند افسر پیشین نظامی

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing