پیامی به مسلمانان جهان!

چگونه در سالگرد مهسا رژیم را میتوان سرنگون کرد؟
ا. افشین جم
گزارش و چشم انداز
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing