پس از مردودی ویزای توریستی کانادا، چه زمانی می‌توانید دوباره درخواست دهید،

همچنین باید بدانید که برای رفع ریجکتی ویزای کانادا چه باید بکنید.

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing