وقایع و چهره های خبرساز هفته گذشته

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
گفتگو با جهانشاه رشیدیان : کنشگر سیاسی و فرهنگی, نویسنده

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing