هنرمند خوش صدا سولماز پیمایی در ویژه برنامه نوروزی تلویزیون ایرانیان کانادا

مفتخر بودیم تا در کنار هنرمند خوش صدای شهر تورنتو, سرکار خانم سولماز پیمایی ویژه برنامه نوروزی تلویزیون ایرانیان کانادا را آغاز کنیم

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment