نقش والدین در تعلیم و تربیت فرزندان

از مهم‌ترین مسائل تعلیم و تربیت، شناخت عوامل و راه‌های مؤثر آن است، تا در پرتو آن آموزش و تربیت به‌درستی و به‌طور مطلوب تامین شود. برای موفقیت و دستیابی و توفیق در امر تعلیم و تربیت، شناسایی مراحل و دوره‌های آن مهم است که با توجّه به سن کودک باید مورد توجّه قرار گیرد.

با فراگیری و اجرا نمودن توصیه‌های متخصصان تربیت و تعلیم کودک بهتر صورت می‌گیرد و سبب شکل‌گیری صحیح شخصیت کودک، کسب عزت نفس و اعتماد به نفس در زندگی، سربلندی در جامعه و رسیدن به کمال مطلوب می‌شود.

هرچه تربیت با روش‌های مختلف از جمله: حفظ شخصیت کودک، همراه با بازی و سرگرمی، محبت و شفقت، تربیت با تشویق و … باشد والدین در تربیت فرزندان موفق‌تر خواهند بود.

#تلوزیون_ایرانیان_کانادا

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing