ناراحتی شهروندان کانادا از عزاداری‌ و دسته های سینه زنی محرم در خیابان اصلی تورنتو

گفتگو با مازیار قویدل – پژوهشگر تاریخ, نویسنده و سخنران
برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing