موضع گیری سه حزب اصلی نسبت به مساله مهاجرین به کانادا

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که کانادا در ۲۰۲۲ بیش از ۸۰۰ هزار ویزای دانشجویی داشته، در حالی که این رقم یک دهه پیش، ۲۷۵ هزار بوده است.

ELHAM MORADI JAMSHIDI
Licensed Paralegal

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

98 %

User Score

2 ratings
Rate This

Sharing