منطق الطیر به زبان ساده, بخش یکم – میترا کیایی, نویسنده و پژوهشگر

منطق الطیر به زبان ساده
جهان قلم, برنامه ای از میترا کیایی – نویسنده و پژوهشگر

@ Iranian Television of Canada – ITC
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

#شاعر محمدبن ابراهیم #عطار #منطق_الطیر #عطار_نیشابوری #شعر #کتاب #میترا_کیایی #تلویزیون_ایرانیان_کانادا #itctv

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing