معرفی کمپین همبستگی با سفیران آزادی و گردهمایی در تورنتو برای مردم خوزستان

گزارش و چشم انداز با اجرای ا. افشین جم کنشگر حقوق بشر و فعال سیاسی
میهمانان محترم این برنامه
آقای جواد لعل محمدی – كنشگر حقوق بشر، نويسنده
آقای مهندس احسان صالحی – كنشگر حقوق بشر

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing