مسمومیت دختران – منشور مهسا – عربستان ناجی خامنه ای؟

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان محترم این برنامه
دکتر میترا بابک – روانكاو،پژوهشگر،كنشگر سياسى و حقوق بشر

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing