مسعود مولوی قبل از ترور در مورد مجید جوهری نماینده پارلمان کانادا و ارتباط او با مقامات ایران چه گفت

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment