مسئولیت ما بعنوان یک انسان و یک ایرانی در مقابل جنایات و فساد رژیم جمهوری اسلامی چیست؟

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم
میهمان این برنامه
محمد نيك بخت – كنشگر مدنى , زندانى سياسى سابق
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing