مذاکرات هسته ای نتیجه نخواهد داشت, فروپاشی حتمی است, باید آماده بود

گزارش و چشم انداز
میزبان : ا. افشین جم
گفتگو با ﻛﺎﻭﻩ موسوى حقوقدان، استاد سابق حقوق بشر در دانشگاه اكسفورد, و داور دیوان بین المللی داوری
رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing