محمد نوری زاد | سخنی از کنشگر جان برکف از ایران

گفتگوی ویژه ا. افشین جم با آقاى جواد لعل محمدى / كنشگر مدنى و صنفى كانون معلمان
گزارش و چشم انداز
رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing