محمد نوری زاد | سخنی از کنشگر جان برکف از ایران

گفتگوی ویژه ا. افشین جم با آقاى جواد لعل محمدى / كنشگر مدنى و صنفى كانون معلمان
گزارش و چشم انداز
رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

1 Comment

  1. درود بر شما جناب افشین جم. امیدوارم رسانه های خارجی که در انحصار دو فرقه معلوم الحال هستند، به آنچه که در داخل ایران کفتمان اصلی هست بپردازند. جناب افشین جم در کانادا با این گفتگو با آپوزیسیون داخل ایران و پشتیبانی از بیانیه 14 تن، به هدایت آپوزیسیون خارج ایران کمک میکنند.

Comments are closed.