فروپاشی رژیم توسط مردم یا با کمک خارجی؟

چرا برخی با همکاری شاهزاده برای براندازی مخالفت میکنند
گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمانان محترم این برنامه
مهندس كوروش زعيم
عضوٍ هيئت رهبرى جبهه ملى ايران، سامانه ششم
و
دکتر ناهيد حسينى
پژوهشگر امور زنان و آموزش

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing