عواقب شکست و عقب نشینی روسیه در اوکراین

تحلیل گماشتن مجتبی خامنه ای بجای علی خامنه ای
برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم : کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان گرامی این برنامه :
دکتر عطا هودشتیان : تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing