“شناخت بیشتر از “شورای ملی تصمیم

گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم – کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان محترم این برنامه
دكتر مسعود نقره كار
پزشك،پژوهشگر،نويسنده

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing