سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی باید در لیست گروه های تروریستی قرار گیرد

در روز یکشنبه ۱۵ ژانویه, ساعت ۲ بعد از ظهر در میدان دان‌داس یک صدا فریاد خواهیم زد که یکبار و برای همیشه، سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی باید در لیست گروه های تروریستی قرار گیرد.

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing