سخنی با شما: چقدر حاضر هستید برای تغییر یا گذار از جمهوری اسلامی کمک کنید؟

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing