رابطه بین تنهایی و اعتیاد چیست؟

طبق گفته پزشکان و روانشناسان, تنهایی احتمال بروز افسردگی و اعتماد به نفس پایین را افزایش می دهد.

ارتباط تنگاتنگی بین احساس تنهایی و اعتیاد به مواد مخدر و الکل وجود دارد و چون افراد بر غلبه بر این حس و گرفتن انرژی و مود (mood) بهتر و بیشتر، از این روش های ناسالم استفاده می کنند دچار اعتیاد خفیف تا شدید شده که بخش زیادی از مراجعین را تشکیل می دهند.

طبق مطالعه ای که در دانشگاه هاروارد انجام گرفته مشخص شد که بین 25 تا 60% آمریکایی های مسن تر از تنهایی رنج می برند. مطالعه دیگری که روی نسل جوانتر انجام شد مشخص کرد که 79% نسل زِد یا زومرها (Generation Z)، سن بین 18 تا 22 سال، احساس تنهایی می کنند و ثانیا اینکه 71% نسل هزاره هم احساس تنهایی دارند.

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing