درگذشت دکتر فیروز نادری دانشمند ایرانی آمریکایی در ناسا

#فیروز_نادری #انقلاب_ایران #ایران
به دنبال آفتاب دکتر سیاوش اسدپور
#مهسا_امینی #انقلاب_ایران #ایران #سیاوش_اسدپور #تلویزیون_ایرانیان_کانادا #کانادا #تلویزیون_ایرانیان
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing