درخواست فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران از ایرانیان خارج از کشور چیست؟

دو درخواست از داخل ایران
1. آلترناتیو (جایگزینی) حکومت جمهوری اسلامی را در خارج براه اندازید
2. صدای ما باشید, سفارتها را ببندید, مشکلات ما را به گوش دنیا برسانید

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم
گفتگو با خانم فاطمه سپهری, فعال مدنی و زندانی سیاسی در ایران
بیژن مهر سردبير خبرگزارى جبهه ملى ايران

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing