داشتن برنامه عملی برای اداره کشور پسا سرنگونی نظام, کلید براندازی است

گفتگو ا. افشین جم با محمد مهدوى فر عضو شوراى تصميم و امضاء كننده بيانيه ١٤ نفر

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing