خون سرنشینان هواپیمای اوکراین دامن خامنه ای را خواهد گرفت PS752

گزارش و چشم انداز گفتگوی ویژه با حشمت طبرزدی, دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران
برجام به صلح پایدار نخواهد رسید, چون هیچ اعتباری به رژیم نیست
NEWS & VIEWS with Afshin, Afshin Jam
رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing