خودکشی ملی به دست خودمان!

گزارش و چشم اندازع به میزبانی, ا. افشین جم –
میهمانان این برنامه:
دکتر مهناز شیرالى – نویسنده، جامعه شناس،استاد دانشگاه
دکتر میترا بابک – روانکاو،پژوهشگر كنشگر سياسى و حقوق بشر

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing