حضور تاثیرگذار شاهزاده در اسرائیل

نقدی بر منشور مهسا
گزارش و چشم انداز با ا. افشین جم کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر
با حضور دکتر عطا هودشتیان تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing