جنبش کشاورزان, مطالبات معلمان همراه با پشتیبانی اقشار محروم

مزاکرات وین در انتها به جایی نمیرسد
گزارش و چشم انداز برنامه ای ار ا. افشین جم کنشگر اجتماعی, سیاسی و فعال حقوق بشر
گفتگو با آقای محمد نیک بخت فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing