جنایت و کودک همسری در ایران

تحلیل تجاوز پوتین به اوکراین و پی آمدهای جهانی آن
گزارش و چشم انداز
به میزبانی آقای ا. افشین جم – فعال حقوق بشر و تحليلگر سياسى
گفتگو با دكتر جمشيد اسدى استاد دانشگاه ، اقتصاددان ، تحليلگر سياسى
بيژن مهر سردبير خبرگزارى جبهه ملى ايران

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing