جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی و سقوط است

برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم : کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی
میهمان گرامی این برنامه :
بیژن مهر: سردبير خبرگزارى جبهه ملى ايران

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing