تهاجم روسیه به اوکراین و عواقب قرارداد برجام “نه جنگ و نه مزاکره” به کجا خواهد رسید

گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم
میهمان این برنامه
جهان شاه رشیدیان : کنشگر سیاسی و فرهنگی, نویسنده

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing