تحلیل و تفسیر اخبار امروز ایران و جهان

این برنامه به میزبانی دکتر سیاوش اسدپور و با حضور آقای اقشین, افشین جم فعال حقوق بشر به رویدادهای روز ایران و جهان می پردازد.
OCT 29 2020

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing