تجربیات مهاجران ایرانی به کانادا برای زندگی بهتر

یک فنجان چای – فصل اول – گروه سوم – میزبان سهند

برای ثبت نام و شرکت در رئالیتی شو یک فنجان چای به لینک زیر مراجعه کنید
https://itctv.ca/tea

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

100 %

User Score

1 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment