تجربه زندگی در کانادا برای ایرانی‌های مهاجر

یک فنجان چای – فصل اول – گروه سوم – میزبان علی

برای ثبت نام و شرکت در رئالیتی شو یک فنجان چای به لینک زیر مراجعه کنید
https://itctv.ca/tea

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment