به گزارش سازمان حقوق بشردراعتراض‌ های آبان‌ ماه دست‌ کم ۳۲۴ نفر کشته شدند

تفسیر خبر – دکتر سیاوش اسدپور و آقای افشین جم

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment