بزرگترین همبستگی اپوزیسیون خارج از کشور

گفتگوی ویژه ا. افشین جم با منشه امیر روزنامه نگار و سردبیر رادیو پیام اسرائیل
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing