بررسی قوانین جدید مهاجرتی کانادا

خانم بیتا جهانگیر کارشناس رسمی امور مهاجرت در کانادا
@bitajahangir

تقریبا امروزه به ازای هر ۱۰۰ نفر یک نفر در سراسر جهان از خانه و کشورش مهاجرت کرده است. این مقدار بیشترین تعداد از سال ۱۹۵۱ تاکنون است. در سال ۲۰۱۶ تعداد پناهندگان مسلمان به ایالات متحده بیش از مسیحیان بوده است. ۴۶ درصد از پناهندگان مسلمان و ۴۴ درصد از آن ها مسیحی بوده اند.
کانادا با وسعتی بیش از وسعت ایالات متحده امریکا و بیش از سی میلیون جمعیت دومین کشور پهناورجهان است. با این حال نزدیک به دو سوم مردم کانادا در منطقه ای به عرض صد و شصت کیلومتر در طول مرز جنوبی با آمریکا زندگی می کنند کانادا از جنوب به امریکا، از غرب به اقیانوس آرام، از شمال غربی به آلاسکا، از شمال به خلیج بافین و اقیانوس منجمد شمالی و بالاٌخره از شرق به اقیانوس کبیر محدود شده است.
در این برنامه شما را قوانین مهاجرتی کانادا و شرایط زندگی در این کشور آشنا خواهیم کرد.

#bitajahangir #law #canada #lawyer #کانادا #مهاجرت #مهاجرت_کانادا #وکیل_رسمی #کانادا #مهاجرت #خانواده #تورنتو

#تلویزیون ایرانیان کانادا #تلویزیون_ایرانیان_تورنتو

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing