بررسی تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا

پاشیدن اسپری فلفل به صورت دختران و زنان جلو درب ورزشگاه در مشهد! + ویدئو
گزارش و چشم انداز – ا. افشین جم – کنشگر اجتماعی و فعال سیاسی
میهمان این برنامه دکتر ابراهيم بى پروا – استاد پيشين دانشگاه، جامعه شناس

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing