بخش اول – ژل (فیلر) و بوتاکس – توصیه ها و عوارض – دکترهمایون زهتاب فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر همایون زهتاب فوق تخصص جراحی پلاستیک
مراحل تزریق فیلر؛ روشی که تمام چین و چروک های صورت تان را فراری می دهد

BOTOX AND FILLER , PRP

ژل (فیلر) و بوتاکس – توصیه ها و عوارض

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment