اولین قطعنامه مربوط به تحقیقات استیضاح ترامپ تصویب شد

جنگ سیاسی / گفتگوی دکتر سیاوش اسدپور با آقای افشین جم

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment