افشاگری درباره نماینده ایرانی در پارلمان کانادا

افشاگری آقای علیرضا ساسانیان (خبرنگار آزاد) درباره ارتباط نماینده ایرانی در پارلمان کانادا (مجید جوهری) با مقامات جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آقای افشین جم (فعال حقوق بشر)

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment