آیا واکسن کرونا می‌تواند باعث مرگ شود؟

گفتگو با دکتر هلاله صابر پزشک متخصص در کانادا

#Covid19 #Vaccine #Covid_vaccine
تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing