آیا فقر غیر قابل کنترل و تورم باعث فروپاشی اجتماعی و نتیجتا سرنگونی رژیم خواهد شد؟

گفتگوی ویژه ا. افشین جم با آقای دكتر حسين لاجوردى جامعه شناس. انجمن پژوهشگران ایران
برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم : کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی

رسانه ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing